Předpis 420/2005 Sb.

Citace420/2005 Sb.
NázevÚplné znění zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn
Částka144 (18. 10. 2005)
Účinnostod 18. 10. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
283/1992úplné zněníZákon České národní rady o Akademii věd České republiky 
Vztahuje se k
283/1992??Zákon České národní rady o Akademii věd České republiky 
111/1998??Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
218/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
219/2000??Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
220/2000??Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
130/2002??Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 
341/2005??Zákon o veřejných výzkumných institucích 
342/2005??Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 


ISP (příhlásit)