Předpis 28/2002 Sb.

Citace28/2002 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
Částka11 (22. 1. 2002)
Účinnostod 1. 1. 2003

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
339/2017rušíNařízení vlády o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 
Vztahuje se k
65/1965??Zákoník práce 
Vztahováno k
251/2005??Zákon o inspekci práce 
309/2006??Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
339/2017??Nařízení vlády o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 


ISP (příhlásit)