Předpis 339/2017 Sb.

Citace339/2017 Sb.
NázevNařízení vlády o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
Částka117 (19. 10. 2017)
Účinnostod 1. 1. 2018

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
28/2002rušíNařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 
Vztahuje se k
309/2006na základěZákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 


ISP (příhlásit)