Předpis 26/1966 Sb.

Citace26/1966 Sb.
NázevVyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád)
Částka10 (29. 4. 1966)
Účinnostod 1. 5. 1966, zrušeno dnem 1. 9. 1980

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
41/1967novelizujeVyhláška ministerstva školství, jíž se mění a doplňuje příloha vyhlášky ministerstva školství a kultury č.26/1966 Sb., kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) 
39/1980rušíZákon o vysokých školách 


ISP (příhlásit)