Předpis 242/1949 Sb.

Citace242/1949 Sb.
NázevZákon,jímž se upravují některé sociální dávky
Částka79 (6. 12. 1949)
Účinnostod 1. 10. 1949
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
359 Vládní návrh zákona jímž se upravují některé sociální dávky.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
159/1945novelizujeZákon o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů 
164/1946novelizujeZákon o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce 
90/1949novelizujeZákon o rodinných přídavcích 
Derogace pasivní
66/1950novelizujeZákon o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců1
69/1952novelizujeZákon o sociálně právní ochraně mládeže2


ISP (příhlásit)