Předpis 181/1948 Sb.

Citace181/1948 Sb.
NázevZákon o organisaci peněžnictví
Částka66 (3. 8. 1948)
Účinnostod 3. 8. 1948, zrušeno dnem 1. 1. 1990
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
28 Vládní návrh zákona o organisací peněžnictví.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
302/1920rušíZákon, kterým se upravují právní poměry spořitelen 
128/1924rušíZákon o okresních záložnách hospodářských a kontribučenských fondech peněžních v Čechách 
238/1924novelizujeZákon, kterým se zřizuje Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé 
239/1924novelizujeZákon o vkladních knížkách (listech), akciových bankách a o revisi bankovních ústavů 
102/1945novelizujeDekret presidenta republiky o znárodnění akciových bank 
51/1948novelizujeZákon o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských 
Derogace pasivní
84/1952novelizujeZákon o organisaci peněžnictví1
158/1989rušíZákon o bankách a spořitelnách2


ISP (příhlásit)