Předpis 161/1949 Sb.

Citace161/1949 Sb.
NázevZákon o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků
Částka48 (30. 6. 1949)
Účinnostod 1. 1. 1949, zrušeno dnem 1. 7. 1950
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
304 Vládní návrh zákona o úpravě některých finančních poměrů ...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
103/1945novelizujeDekret presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven 
118/1948novelizujeZákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků 
120/1948novelizujeZákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami 
122/1948novelizujeZákon o organizaci a znárodnění cestovních kanceláří 
124/1948novelizujeZákon o znárodnění některých hostinských a výčepních podniků a ubytovacích zařízení 
Derogace pasivní
104/1950rušíZákon o financování národních a komunálních podniků1
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících2


ISP (příhlásit)