Předpis 165/1982 Sb.

Citace165/1982 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
Částka35 (16. 12. 1982)
Účinnostod 1. 1. 1983, zrušeno dnem 1. 1. 1992
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1981 - 1986
69 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje hospodářsk...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
109/1964novelizujeHospodářský zákoník 
138/1970novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení hospodářského zákoníku 
34/1975rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hospodářských závazcích při vývozu, dovozu a při zajišťování hospodářské kooperace se zahraničím 
35/1975rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hospodářských závazcích ve výzkumu a vývoji 
98/1976rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a federálního ministerstva zahraničního obchodu o dovozu investičních celků a stavebních prací 


ISP (příhlásit)