Předpis 138/1970 Sb.

Citace138/1970 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení hospodářského zákoníku
Částka42 (28. 12. 1970)
Účinnostod 1. 1. 1971, zrušeno dnem 1. 1. 1992
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1969 - 1971
63 Vládní návrh, kterým se mění a doplňují některá ustanoven...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
109/1964novelizujeHospodářský zákoník 
13/1967novelizujeZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě hospodářského zákoníku a některých dalších právních předpisů 
169/1969novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
165/1982novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník1
513/1991rušíObchodní zákoník2


ISP (příhlásit)