Předpis 161/1998 Sb.

Citace161/1998 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o promíjení penále správami sociálního zabezpečení
Částka55 (13. 7. 1998)
Účinnostod 13. 7. 1998, zrušeno dnem 1. 1. 2015
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
247/1994rušíVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zmocňují Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
180/1997rušíVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 247/1994 Sb., kterou se zmocňují Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
Derogace pasivní
329/2007novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení 
458/2011rušíZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 


ISP (příhlásit)