Předpis 247/1994 Sb.

Citace247/1994 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zmocňují Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Částka72 (30. 12. 1994)
Účinnostod 1. 1. 1995, zrušeno dnem 13. 7. 1998

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
180/1997novelizujeVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 247/1994 Sb., kterou se zmocňují Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
161/1998rušíVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o promíjení penále správami sociálního zabezpečení 


ISP (příhlásit)