Předpis 180/1997 Sb.

Citace180/1997 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 247/1994 Sb., kterou se zmocňují Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Částka65 (4. 8. 1997)
Účinnostod 4. 8. 1997, zrušeno dnem 13. 7. 1998

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
247/1994novelizujeVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zmocňují Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
Derogace pasivní
161/1998rušíVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o promíjení penále správami sociálního zabezpečení 


ISP (příhlásit)