Předpis 157/2007 Sb.

Citace157/2007 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů
Částka56 (29. 6. 2007)
Účinnostod 30. 6. 2007
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
115/2004novelizujeNařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem 
Derogace pasivní
179/2014rušíZákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Vztahuje se k
256/2000na základěZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 


ISP (příhlásit)