Předpis 149/2005 Sb.

Citace149/2005 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění nařízení vlády č. 543/2004 Sb.
Částka55 (22. 4. 2005)
Účinnostod 22. 4. 2005
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
115/2004novelizujeNařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem 
Derogace pasivní
179/2014rušíZákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Vztahuje se k
256/2000na základěZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 


ISP (příhlásit)