Předpis 127/1993 Sb.

Citace127/1993 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zrušují některé pracovněprávní předpisy
Částka36 (28. 4. 1993)
Účinnostod 1. 5. 1993, zrušeno dnem 1. 6. 1994

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
45/1985rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti o provádění záznamů o vzniku a skončení pracovních vztahů do občanských průkazů 
223/1988novelizujeNařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce 
Derogace pasivní
108/1994rušíNařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony 


ISP (příhlásit)