Předpis 124/2009 Sb.

Citace124/2009 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 17. března 2009 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R – 24L letiště Praha Ruzyně
Částka36 (12. 5. 2009)
Účinnostod 12. 5. 2009

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
544/2005rušíZákon o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně 
Vztahuje se k
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
1/1993??Ústava České republiky 
2/1993??Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
182/1993??Zákon o Ústavním soudu 
114/1995??Zákon o vnitrozemské plavbě 
49/1997??Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
500/2004??Zákon správní řád 
544/2005??Zákon o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně 
544/2005??Zákon o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
184/2006??Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) 


ISP (příhlásit)