Předpis 122/1984 Sb.

Citace122/1984 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva financí o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim
Částka25 (29. 11. 1984)
Účinnostod 1. 1. 1985, zrušeno dnem 1. 1. 2007
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
43/1969novelizujeVyhláška Českého cenového úřadu a ministerstva financí České socialistické republiky o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí 
47/1969novelizujeVyhláška o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí 
Derogace pasivní
184/2006rušíZákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) 


ISP (příhlásit)