Předpis 43/1969 Sb.

Citace43/1969 Sb.
NázevVyhláška Českého cenového úřadu a ministerstva financí České socialistické republiky o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí
Částka15 (15. 5. 1969)
Účinnostod 1. 6. 1969, zrušeno dnem 1. 1. 1985

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
73/1964rušíVyhláška ministerstva financí o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí 
Derogace pasivní
122/1984novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim 
128/1984rušíVyhláška Českého cenového úřadu o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků 


ISP (příhlásit)