Předpis 114/1987 Sb.

Citace114/1987 Sb.
NázevVyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat a určují bezplatné odborné veterinární činnosti
Částka24 (23. 12. 1987)
Účinnostod 1. 1. 1988, zrušeno dnem 1. 9. 1992

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
414/1992rušíVyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat, určují bezplatné odborné veterinární činnosti a stanoví jiná územní působnost okresních veterinárních správ 


ISP (příhlásit)