Předpis 112/2004 Sb.

Citace112/2004 Sb.
NázevNařízení vlády o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Částka35 (17. 3. 2004)
Účinnostod 17. 3. 2004

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
372/2007rušíNařízení vlády o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů 


ISP (příhlásit)