Předpis 351/2002 Sb.

Citace351/2002 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí
Částka127 (14. 8. 2002)
Účinnostod 14. 8. 2002
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
417/2003novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí 
201/2012rušíZákon o ochraně ovzduší 


ISP (příhlásit)