Předpis 372/2007 Sb.

Citace372/2007 Sb.
NázevNařízení vlády o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů
Částka113 (28. 12. 2007)
Účinnostod 1. 1. 2008
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
112/2004rušíNařízení vlády o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
Derogace pasivní
201/2012rušíZákon o ochraně ovzduší 
Vztahuje se k
86/2002na základěZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 


ISP (příhlásit)