Předpis 318/2012 Sb.

Citace318/2012 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Částka117 (3. 10. 2012)
Účinnostod 1. 1. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
622 Novela z. o hospodaření energií
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 117 pod číslem 318/2012 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
406/2000novelizujeZákon o hospodaření energií 
Derogace pasivní
310/2013novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony1
Vztahuje se k
406/2000??Zákon o hospodaření energií 
406/2000??Zákon o hospodaření energií 
406/2000??Zákon o hospodaření energií 
406/2000??Zákon o hospodaření energií 
359/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 
694/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 
180/2005??Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 
177/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
186/2006??Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 
214/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
574/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
393/2007??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
124/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
223/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 
299/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
165/2012??Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 
Vztahováno k
319/2012??Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 19. července 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. srpna 2012 
441/2012??Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 
480/2012??Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku 
78/2013??Vyhláška o energetické náročnosti budov 
118/2013??Vyhláška o energetických specialistech 
193/2013??Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů 
194/2013??Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie 
310/2013??Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony 
310/2013??Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony 
310/2013??Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony 
237/2014??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 
103/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
131/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
230/2015??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 
234/2015??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech 
309/2016??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
225/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
3/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
4/2020??Vyhláška o energetických specialistech 
264/2020??Vyhláška o energetické náročnosti budov 
403/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
140/2021??Vyhláška o energetickém auditu 
141/2021??Vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
284/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 
362/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
382/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
15/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie 
38/2022??Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání 
284/2022??Vyhláška o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání 
19/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
87/2023??Zákon o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky) 
152/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony 
280/2023??Vyhláška o podmínkách výkonu činností energetických specialistů 
465/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
469/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


ISP (příhlásit)