Předpis 38/2022 Sb.

Citace38/2022 Sb.
NázevVyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání
Částka20 (25. 2. 2022)
Účinnostod 1. 3. 2022

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
194/2013rušíVyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie 
Vztahuje se k
406/2000na základěZákon o hospodaření energií 
406/2000??Zákon o hospodaření energií 
499/2006??Vyhláška o dokumentaci staveb 
201/2012??Zákon o ochraně ovzduší 
415/2012??Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 
194/2013??Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie 
Vztahováno k
283/2021??Zákon stavební zákon 
284/2022??Vyhláška o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání 


ISP (příhlásit)