Předpis 68/1993 Sb.

Citace68/1993 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy
Částka20 (15. 2. 1993)
Účinnostod 15. 2. 1993
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1 Novela zákonů na úseku všeobecné vnitřní správy
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 20 pod číslem 68/1993 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
268/1949novelizujeZákon o matrikách 
37/1973novelizujeZákon České národní rady o veřejných sbírkách a o loteriích a o jiných podobných hrách 
68/1990novelizujeZákon České národní rady o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky 
83/1990novelizujeZákon o sdružování občanů 
367/1990novelizujeZákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) 
424/1991novelizujeZákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
Derogace pasivní
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze1
301/2000novelizujeZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů3
117/2001novelizujeZákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)2
352/2001novelizujeZákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů4
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník5
Vztahuje se k
268/1949??Zákon o matrikách 
268/1949??Zákon o matrikách 
37/1973??Zákon České národní rady o veřejných sbírkách a o loteriích a o jiných podobných hrách 
37/1973??Zákon České národní rady o veřejných sbírkách a o loteriích a o jiných podobných hrách 
68/1990??Zákon České národní rady o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky 
68/1990??Zákon České národní rady o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky 
83/1990??Zákon o sdružování občanů 
83/1990??Zákon o sdružování občanů 
367/1990??Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) 
367/1990??Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) 
424/1991??Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
424/1991??Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
Vztahováno k
118/1994??Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
132/2000??Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
132/2000??Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
301/2000??Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
301/2000??Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
65/2001??Úplné znění zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, jak vyplývá z pozdějších změn 
117/2001??Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) 
117/2001??Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) 
352/2001??Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů 
352/2001??Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
89/2012??Zákon občanský zákoník 


ISP (příhlásit)