Podvýbory Výboru pro obranu

Výbor pro obranu ustavil v 8. volebním období tyto podvýbory:



ISP (příhlásit)