Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 43veřejnosti nepřístupná, online přenos (17. března 2021)
č. 42veřejnosti nepřístupná (10. února 2021)

další

Zápisy z jednání

č. 43 (17. března 2021)
č. 42 (10. února 2021)

další

Usnesení

č. 222k termínu a pořadu příští schůze výboru pro obranu, různé. (17. března 2021)
č. 221k Opatřením Ministerstva obrany v reakci na Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ 20/03 „Pořizování výzbroje Armádou České republiky". (17. března 2021)
č. 220k Informaci o zakázkách na prostředky balistické ochrany jednotlivce a o průběhu jejich plnění (17. března 2021)
č. 219k Informaci o zakázce na pásová bojová vozidla pěchoty. (17. března 2021)
č. 218k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 123/1999 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk č. 633/ (17. března 2021)

další

Záznamy z jednání

č. 46Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021 /sněmovní tisk č. 150/ (9. května 2018)

další
ISP (příhlásit)