Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
Formulář návrhu na propůjčení nebo udělení státního vyznamenání

Úkolem podvýboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání je důkladně posoudit a projednat všechny došlé návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání. Vybrané návrhy budou postoupeny prostřednictvím organizačního výboru plénu Poslanecké sněmovny, která jejich finální podobu předloží prezidentu republiky.

Pro rok 2024 byl stanoven termín pro podávání jmenovitých podnětů k propůjčení nebo udělení státních vyznamenání do 31. března. Návrhy na vyznamenání mohou předkládat občané nebo organizace, a to prostřednictvím elektronického formuláře (viz níže).

Vyplněný formulář můžete zaslat buď elektronicky na email tajemnice podvýboru kusakovak@psp.cz , případně v písemné podobě k rukám místopředsedy Poslanecké sněmovny a zároveň předsedy podvýboru Jana Bartoška (Poslanecká sněmovna PČR,  Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1 – Malá Strana).

Je možné podávat návrhy na tato státní vyznamenání:

  • Řád Bílého lva jako nejvyšší vyznamenání osob, které se zvlášť vynikajícím způsobem zasloužily o Českou republiku.
  • Řád Tomáše Garrigua Masaryka jako vyznamenání osob, které se vynikajícím způsobem zasloužily o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.
  • Medaile Za hrdinství jako vyznamenání osob za hrdinství v boji a vyznamenání těch osob, které se s nasazením vlastního života zasloužily o záchranu lidského života nebo značných materiálních hodnot.
  • Medaile Za zásluhy jako vyznamenání osob, které se zasloužily o stát nebo územní samosprávný celek.

Podrobněji viz zákon č. 157/1994 Sb. – zákon o státních vyznamenáních České republiky.

Podvýbor přijímá návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, které obsahují stanovené náležitosti.


Navigace sekce Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenáníISP (příhlásit)