Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
O podvýboru

Státní vyznamenání České republiky je vyznamenání udělené státem. Propůjčením nebo udělením státních vyznamenání České republiky jednotlivcům oceňuje stát jejich vynikající občanské zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, výsledky práce, úsilí o obranu vlasti, hrdinské a jiné výjimečné činy. Vyznamenání jsou řády a medaile. Řády jsou vyšší formou vyznamenání; propůjčují se občanům České republiky a udělují se těm, kteří nejsou občany České republiky. Medaile jsou nižší formou vyznamenání a pouze se udělují.

Problematika státních vyznamenání je upravena zákonem 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky. Pravomoc udělovat nebo propůjčovat vyznamenání náleží prezidentu České republiky, přičemž obě komory Parlamentu ČR a Vláda ČR jsou oprávněny mu podávat návrhy.

Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání má v současné době 9 členů a jeho úkolem je projednat návrhy od poslanců, občanů, skupiny občanů či organizací. Vybrané návrhy budou doporučeny ke schválení Poslaneckou sněmovnou, která je předloží prezidentu.


Navigace sekce Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenáníISP (příhlásit)