Aktuality

Konference - Bezpečnost v energetice (12. 5. 2022)
Ve středu 11. května 2022 uspořádal hospodářský výbor PSP ČR ve spolupráci s výborem pro bezpečnost PSP ČR konferenci na téma „Aktuální bezpečnostní hrozby, II. část – Bezpečnost v energetice“.

Diskuze se vedle zástupců MPO, Energetického regulačního úřadu, Správy státních hmotných rezerv nebo zmocněnce pro energetickou bezpečnost Václava Bartušky zúčastnili také například zástupci společností ČEZ, MERO, ČEPRO, ČEPS, Teplárenského sdružení, Českého plynárenského svazu, Hospodářské komory a další.

Témata z oblasti energetiky jsou složitá, komplexní a vzájemně provázaná. Na konferenci se setkala řada klíčových aktérů a podařilo se otevřít průřezově všechna témata energetické politiky. Diskutovalo se
o plánovaných krocích, které by měly vést k nahrazení ruských surovin, o růstu cen energií a vlivu války na jejich další vývoj nebo o dopadech evropské energetické politiky a plánů sousedního Německa na české prostředí a náš vlastní energetický mix.

Na pozadí konference a informací, které na ní zazněly, jedná současná vláda kompetentně. Na jedné straně přijímá správná a rychlá akční řešení, na druhé straně se zodpovědně staví k dlouhodobým strategickým cílům, které má Česká republika před sebou.

Česká republika se s dopady ruské agrese do energetiky dokáže vypořádat. Současná krize přináší akutní hrozby, spojené například s okamžitým odstřižením od ruského plynu, v dlouhodobém výhledu ale představuje příležitost k racionálním a z hlediska energetické bezpečnosti země prospěšným změnám. Je zjevné, že Evropa bude chtít pokračovat v naplňování závazků, které si stanovila v Green Dealu. Změní se ale cesta, kterou se bude snažit těchto cílů dosáhnout, například v rámci programu Fit for 55.

Nová situace nastolila nové priority a je jasné, že každá členská země musí hledat cesty, jak co nejdříve nahradit ruský plyn, ropu a uhlí. Z pohledu České republiky je evidentní, že ve výrobě elektřiny a tepla bude o něco déle a intenzivněji využíváno uhlí a že intenzivnější bude podpora jaderné energetiky. Zároveň se ale zvýší důraz na využití alternativních zdrojů energií a na snižování spotřeby energií obecně. Snaha zbavit se dlouhodobé závislosti na ruských surovinách a jejich vysoké ceny jsou emocionálně, ekonomicky a pragmaticky silné důvody, které rozvoj alternativních zdrojů energií významně urychlí.

Účastníci se shodli na tom, že řešením je zvyšování energetické soběstačnosti a dobudování nutné infrastruktury. Klíčové je partnerství s Německem a zároveň tlak na spotřebitele k uplatňování energetických úspor v co největší míře.

Pro Českou republiku jako průmyslovou zemi a zemi skvělých techniků bude nutnost urychlit využívání nových technologií současně výzva a příležitost.
Konference - Bezpečnost v energetice (12. 5. 2022)
Konference - Bezpečnost v energetice (12. 5. 2022)
Konference - Bezpečnost v energetice (12. 5. 2022)
Konference - Bezpečnost v energetice (12. 5. 2022)
Konference - Bezpečnost v energetice (12. 5. 2022)
Konference - Bezpečnost v energetice (12. 5. 2022)
Konference - Bezpečnost v energetice (12. 5. 2022)
Konference - Bezpečnost v energetice (12. 5. 2022)ISP (příhlásit)