Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 50veřejnosti nepřístupná (16. prosince 2020)
č. 49veřejnosti nepřístupná; přímý přenos (18. listopadu 2020)

další

Zápisy z jednání

č. 49 (18. listopadu 2020)
č. 47 (24. září 2020)

další

Usnesení

č. 164k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Dakaru dne 22. ledna 2020 /sněmovní tisk 760/ (16. prosince 2020)
č. 163k Návrhu rozpočtu kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky na rok 2021 a střednědobého výhledu na léta 2022 - 2023 (18. listopadu 2020)
č. 162k informaci MZV a MPO o zbrojním embargu uvaleném, a na jaře zrušeném, na Turecko a vydávání vývozních licencí na zbraně a techniku do třetích zemí (18. listopadu 2020)
č. 161k návrhu na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba", podepsaného v Niamey dne 28. dubna 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 25. března 2013, a k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 19. července 2013/sněmovní tisk 1034/ (18. listopadu 2020)
č. 160k návrhu na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba", sjednaného výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 6. března 2020 a v Kouloubě dne 10. března 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil „Serval", sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013/sněmovní tisk 915/ (18. listopadu 2020)

další
ISP (příhlásit)