Usnesení ZAV

č. 1k volbě ověřovatelů zahraničního výboru (24. listopadu 2021) 
č. 2k volbě volební komise zahraničního výboru (24. listopadu 2021) 
č. 3k volbě předsedy zahraničního výboru (24. listopadu 2021) 
č. 4k volbě místopředsedů zahraničního výboru (24. listopadu 2021) 
č. 5k návrhu termínu a pořadu příští schůze (24. listopadu 2021) 
č. 6ke zřízení podvýborů zahraničního výboru a stanovení maximálního počtu jejich členů (2. prosince 2021) 
č. 7k volbě předsedů podvýborů zahraničního výboru (2. prosince 2021) ISP (příhlásit)