Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 22. do 28. 11. 2021


Probíhající schůze: 2. schůze (23. 11. 2021 - 26. 11. 2021)

Pondělí 22. listopadu 2021


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Volební komise
č. 4 (22. listopadu 2021, od 14:00)

 

Úterý 23. listopadu 2021

Během dopoledne jednají poslanecké kluby a následují jejich tiskové konference.


2. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena ve 14.00 hodin
a bude pokračovat v následujících dnech


Návrh pořadu:

1. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

2. Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále PS

3. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny

4. Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2021 (2. až 8. volební období)

5. Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby

6. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a způsobu jejího ustavení nebo volby

7. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací a způsobu jejího ustavení nebo volby

8. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů a způsobu jejího ustavení nebo volby

9. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby

10. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby

11. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby

12. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby

13. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a způsobu jejího ustavení nebo volby

14. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace a způsobu jejího ustavení nebo volby

15. Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací

16. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

17. Informace o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí

18. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny

19. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny

20. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

21. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací

22. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů

23. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

24. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu

25. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství

26. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu

27. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

28. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace

29. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

30. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na předsedy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

31. Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím nebo koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021

32. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Čt 9.00 - 11.00h

33. Ústní interpelace Čt 14.30 - 18.00h


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 3 - změna termínu (23. listopadu 2021, od 13:00)

 

Středa 24. listopadu 2021


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 1 (24. listopadu 2021, od 10:30)
Rozpočtový výbor
č. 1 (24. listopadu 2021)
Výbor pro bezpečnost
č. 1 (24. listopadu 2021, od 9:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 1 (24. listopadu 2021, od 10:30)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 1 (24. listopadu 2021, od 16:00)
Výbor pro životní prostředí
č. 1 (24. listopadu 2021, od 10:30)
Zahraniční výbor
č. 1 (24. listopadu 2021, od 14:30)
Zemědělský výbor
č. 1 (24. listopadu 2021, od 13:00)
Volební komise
č. 5 (24. listopadu 2021, od 17:00)

 

Čtvrtek 25. listopadu 2021


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 1 (25. listopadu 2021, od 16:00)
Organizační výbor
č. 1 (25. listopadu 2021, od 13:00)
Volební výbor
č. 1 (25. listopadu 2021, od 10:30)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 1 (25. listopadu 2021, od 9:00)
Výbor pro obranu
č. 1 (25. listopadu 2021, od 10:30)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 1 (25. listopadu 2021, od 14:30)
Výbor pro zdravotnictví
č. 1 (25. listopadu 2021, od 13:00)

 

Pátek 26. listopadu 2021


Bude pokračovat 2. schůze Poslanecké sněmovny

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)