Výbor pro zdravotnictví

Předseda

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Místopředseda

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
Karla Maříková
MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

Podvýbor pro elektronizaci ve zdravotnictví a evropskou zdravotní legislativu
Podvýbor pro lékovou politiku, přístrojovou techniku a zdravotnické prostředky
Podvýbor pro oblast financování zdravotnictví a zdravotní pojištění
Podvýbor pro oblast populačního zdraví, implementaci nových léčebných a vyšetřovacích metod
Podvýbor pro oblast specializačního a profesního vzdělávání, vědu a výzkum
Podvýbor pro veřejné zdravotnictví, epidemiologii a prevenci
ISP (příhlásit)