Ústavně-právní výbor

Předseda

Mgr. Radek Vondráček

Místopředseda

doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Marek Benda
Mgr. Aleš Dufek
Ing. Vladimíra Lesenská
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek
Ing. Zuzana Ožanová

Finanční podvýbor
Podvýbor pro justici
Podvýbor pro problematiku domácího a sexuálního násilí
Podvýbor pro problematiku exekucí a insolvencí
ISP (příhlásit)