Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 11. do 17. 5. 2020


Probíhající schůze: 48. schůze (13. 5. 2020 - 13. 5. 2020)

Pondělí 11. května 2020

Případné akce budou upřesněny.

 

Úterý 12. května 2020

Případné akce budou upřesněny.

 

Středa 13. května 2020


48. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 15.00 hodin

Návrh programu schůze

1. Vládní návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 860/ - zkrácené jednání;

2. Vládní návrh zákona, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 861/ - zkrácené jednání ;

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 862/ - zkrácené jednání .


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 41 - neveřejná (13. května 2020, od 9:30)
Rozpočtový výbor
č. 38 - veřejnosti nepřístupná (13. května 2020, od 9:00)
č. 38 - upravená pozvánka, veřejnosti nepřístupná (13. května 2020, od 9:00)
č. 38 - veřejnosti nepřístupná, změna termínu (13. a 14. května 2020, od 9:00)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 49 - neveřejná (13. května 2020, od 9:00)
Výbor pro obranu
č. 33 - veřejnosti nepřístupná (13. května 2020, od 10:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 50 - veřejnosti nepřístupná, změna termínu (13. května 2020, od 8:00)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 36 - neveřejná (13. května 2020, od 9:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 39 - veřejnosti nepřístupná (13. května 2020, od 10:00)
Výbor pro životní prostředí
č. 27 - veřejnosti nepřístupná (13. května 2020, od 11:00)
Zemědělský výbor
č. 35 - neveřejná (13. května 2020, od 8:30)
VO - Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR
č. 9 (13. května 2020, od 8:00)

 

Čtvrtek 14. května 2020


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 31 - veřejnosti nepřístupné (14. května 2020, od 9:00)
Organizační výbor
č. 60 (14. května 2020, od 13:00)
Rozpočtový výbor
č. 38 - veřejnosti nepřístupná, změna termínu (13. a 14. května 2020, od 9:00)
Výbor pro bezpečnost
č. 37 - neveřejná (14. května 2020, od 9:30)
č. 37 - veřejnosti nepřístupná, upravená (14. května 2020, od 9:30)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 38 - neveřejná (14. května 2020, od 9:00)
Zahraniční výbor
č. 44 - neveřejná (14. května 2020, od 9:00)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
č. 12 - neveřejná (14. května 2020, od 15:00)
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 18 (14. května 2020, od 13:00)

 

Pátek 15. května 2020

Případné akce budou upřesněny.

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)