Pozvánka na schůzi č. 38 (14. května 2020)

Informace: neveřejná

Související sněmovní tisky

529 Vl.n.z, kterým se mění některé volební zákony

534 Novela z. o archivnictví a spisové službě

575 Vl.n.z.o Sb.práv.předpisů územních samosprávných celků

576 Vl.n.z.o Sb.práv.předpisů územních samosprávných celků-souv.

593 Novela z. o matrikách, jménu a příjmení

734 Novela z. o pozemkových úpravách
ISP (příhlásit)