Pozvánka na schůzi č. 41 (13. května 2020)

Informace: neveřejná

Související sněmovní tisky

513 Doh.mezi ČR a Nizozemskem o letecké dopravě

522 Doh. mezi ČR a Ománem o letecké dopravě

673 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

778 Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v ČR v roce 2018

781 Zpráva o činnosti a hospodaření ÚPDI za rok 2019
ISP (příhlásit)