Sněmovní tisk 673
Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 673/0 dne 10. 12. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 162/19, PID ALBSB63DHZLT.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 911).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 673/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 5. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 673/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 673/3, který byl rozeslán 3. 6. 2020 v 15:11.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 6. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 673/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 285, usnesení č. 1189).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 29. 6. 2020.
  Návrh zákona 27. 7. 2020 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 7. 2020 poslancům jako tisk 673/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 7. 2020 poslancům jako tisk 673/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 29. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 246, usnesení č. 1246).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 9. 2020.
  Prezident zákon podepsal 1. 10. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 10. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 13. 10. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 163 pod číslem 403/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4968Dana Balcarová17192-26010.doc (31 KB) / PDF (183 KB, 3 strany) 20. 4. 2020 v 20:39:10
5294Petr Dolínek17518-26533.docx (18 KB) / PDF (163 KB, 5 stran) 19. 5. 2020 v 12:03:44
5309Marian Jurečka17533-26571.docx (25 KB) / PDF (228 KB, 3 strany) 25. 5. 2020 v 15:39:07
5310Marian Jurečka17534-26572.docx (25 KB) / PDF (228 KB, 3 strany) 25. 5. 2020 v 15:40:14
5330Ondřej Polanský17554-26604.docx (9 KB) / PDF (341 KB, 4 strany) 26. 5. 2020 v 11:03:28
5331Ondřej Polanský17555-26605.docx (8 KB) / PDF (306 KB, 3 strany) 26. 5. 2020 v 11:04:34
5332Ondřej Polanský17556-26606.docx (7 KB) / PDF (280 KB, 3 strany) 26. 5. 2020 v 11:07:17
5333Ondřej Polanský17557-26607.docx (10 KB) / PDF (322 KB, 4 strany) 26. 5. 2020 v 11:08:04
5334Ondřej Polanský17558-26608.docx (8 KB) / PDF (289 KB, 3 strany) 26. 5. 2020 v 11:08:34
5335Ondřej Polanský17559-26609.docx (8 KB) / PDF (381 KB, 3 strany) 26. 5. 2020 v 11:08:52
5336Martin Jiránek17560-26611.docx (8 KB) / PDF (252 KB, 5 stran) 26. 5. 2020 v 12:16:01
5338Martin Kolovratník17562-26613.docx (212 KB) / PDF (353 KB, 10 stran) 26. 5. 2020 v 13:22:38
5339Martin Kolovratník17563-26614.docx (207 KB) / PDF (271 KB, 3 strany) 26. 5. 2020 v 13:25:04
5340Martin Kupka17564-26615.docx (220 KB) / PDF (287 KB, 3 strany) 26. 5. 2020 v 13:29:17
5341Martin Kupka17565-26616.docx (220 KB) / PDF (238 KB, 3 strany) 26. 5. 2020 v 13:29:44
5342Martin Kupka17566-26617.docx (230 KB) / PDF (285 KB, 10 stran) 26. 5. 2020 v 13:30:03
5343Martin Kupka17567-26618.docx (18 KB) / PDF (236 KB, 3 strany) 26. 5. 2020 v 13:33:59
5344Martin Kupka17568-26619.docx (21 KB) / PDF (324 KB, 4 strany) 26. 5. 2020 v 13:38:55
5349Lukáš Černohorský17573-26628.docx (7 KB) / PDF (289 KB, 3 strany) 26. 5. 2020 v 14:14:56
5350Lukáš Černohorský17574-26629.docx (7 KB) / PDF (293 KB, 3 strany) 26. 5. 2020 v 14:15:26
5354Lukáš Černohorský17578-26636.docx (8 KB) / PDF (284 KB, 3 strany) 26. 5. 2020 v 16:04:59
5377Martin Kupka17601-26664.docx (17 KB) / PDF (285 KB, 2 strany) 27. 5. 2020 v 09:18:45
5378Martin Kupka17602-26665.docx (22 KB) / PDF (324 KB, 4 strany) 27. 5. 2020 v 09:23:54
5383Lukáš Černohorský17607-26672.docx (7 KB) / PDF (264 KB, 3 strany) 27. 5. 2020 v 14:24:42
5385Lukáš Černohorský17609-26676.docx (4 KB) 27. 5. 2020 v 14:31:06
5390Lukáš Černohorský17614-26681.docx (7 KB) / PDF (264 KB, 3 strany) 27. 5. 2020 v 14:59:52
5391Lukáš Černohorský17615-26682.docx (7 KB) / PDF (261 KB, 3 strany) 27. 5. 2020 v 15:02:27
5392Lukáš Černohorský17616-26684.docx (8 KB) / PDF (286 KB, 3 strany) 27. 5. 2020 v 15:06:05
5394Petr Třešňák17618-26686.docx (22 KB) / PDF (236 KB, 5 stran) 27. 5. 2020 v 15:25:25
5395Petr Dolínek17619-26687.docx (18 KB) / PDF (162 KB, 5 stran) 27. 5. 2020 v 15:28:01
5396Lukáš Černohorský17620-26689.docx (7 KB) / PDF (264 KB, 3 strany) 27. 5. 2020 v 16:10:49
5397Zuzana Ožanová17621-26688.docx (54 KB) / PDF (403 KB, 4 strany) 27. 5. 2020 v 16:08:41
5398Lukáš Černohorský17622-26690.docx (7 KB) / PDF (261 KB, 3 strany) 27. 5. 2020 v 16:12:56
5399Lukáš Černohorský17623-26692.docx (8 KB) / PDF (295 KB, 3 strany) 27. 5. 2020 v 16:16:35
5400Zuzana Ožanová17624-26693.docx (52 KB) / PDF (356 KB, 2 strany) 27. 5. 2020 v 16:29:34
5402Martin Kolovratník17626-26695.docx (204 KB) / PDF (218 KB, 3 strany) 27. 5. 2020 v 18:41:40
5403Martin Kolovratník17627-26696.docx (219 KB) / PDF (435 KB, 8 stran) 27. 5. 2020 v 18:42:02
5460Petr Třešňák17684-26758.docx (20 KB) / PDF (216 KB, 5 stran) 29. 5. 2020 v 16:39:34
5480Jan Birke17704-26787.doc (39 KB) / PDF (219 KB, 5 stran) 2. 6. 2020 v 14:46:02
5481Martin Kupka17705-26788.docx (22 KB) / PDF (451 KB, 6 stran) 2. 6. 2020 v 14:49:25
5483Mikuláš Ferjenčík17707-26790.docx (13 KB) / PDF (227 KB, 3 strany) 2. 6. 2020 v 15:13:47
5486Marian Jurečka17710-26794.docx (25 KB) / PDF (227 KB, 3 strany) 2. 6. 2020 v 15:22:25


Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, energetická rozvodná síť, správní řízení, stavební povolení, územní plánování, vodohospodářské stavby

Navržené změny předpisů (25)ISP (příhlásit)