Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 28. 5.  do 3. 6. 2007

Pondělí 28. května 2007

Ve dnech 27. května - 2. června navštíví Kanadu delegace zahraničního výboru vedená předsedou Janem Hamáčkem.

Z programu: Ottawa: jednání s generální ředitelkou kanadské mezivládní rozvojové organizace (CIDA), přijetí u předsedy Dolní sněmovny , jednání na Ministerstvu zahraničních věcí, přijetí u předsedy Parlamentní asociace Kanada - NATO a setkání s předsedou senátního Stálého výboru pro zahraniční věci a mezinárodní obchod, Toronto: setkání s předsedou Kanadského institutu mezinárodních vztahů, přijetí ministryní pro mezivládní otázky ontarijské vlády a přijetí předsedou parlamentu provincie Ontario

Ve dnech 28. května - 1. června navštíví Kypr delegace zemědělského výboru vedená předsedou Jiřím Papežem.

Z programu: přijetí delegace předsedou Sněmovny reprezentantů a jednání se zemědělským výborem, s předsedou radničního výboru pro životní prostředí

a s předsedkyní radničního výboru pro záležitosti EU, přijetí ministrem zemědělství, přírodních zdrojů a životního prostředí, návštěva vinice Pistilia ve vesnici Pelendri, vinných závodů LOEL v Limassolu, a citrusových plantáží poblíž, návštěva podniku na zpracování ryb v Paralimnia v Agia Napa.

Ve dnech 28. - 31. května navštíví Vídeň delegace hospodářského výboru vedená místopředsedou Milanem Šimonovským.

Z programu : jednání na Spolkovém ministerstvu dopravy, inovací a technologií

o prioritách Rakouska v oblasti silniční dopravy a spojení po silnici mezi ČR a Rakouskem, jednání se členy výboru pro hospodářství a průmysl a ve Spolkovém ústavu pro dopravu.

Ve dnech 28. - 31. května navštíví Španělsko delegace výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu vedená předsedou

Walterem Bartošem.

Z programu: jednání se členy Smíšené komise pro parlamentní kontrolu koordinace veřejnoprávní TV a rozhlasu, s Komisí pro vzdělání a vědu, jednání na Ministerstvu školství a vědy, schůzka v sídle veřejnoprávní TV a rozhlasu s ředitelem odboru mezinárodních vztahů, jednání se senátní Komisí pro vzdělání a vědu a s Komisí pro vědecký výzkum a technologickou inovaci a rozvoj a schůzka se zástupci Rady pro vzdělání autonomie Madrid.

 

Úterý 29. května 2007

Pod záštitou poslankyně Olgy Zubové a poslaneckého klubu Strany zelených

se uskuteční

Finále soutěže

„Cestou do parlamentu“

od 10.00 - 15.00 hodin v místnosti č. 108

„Cestou do parlamentu“ je debatní soutěž pro studenty středních škol. Projekt si klade za cíl zlepšit schopnosti studentů středních škol debatovat, otevřeně se vyjadřovat, formovat a obhájit vlastní názor.

 

Středa 30. května 2007

Ve dnech 30. května - 1. června navštíví Finsko delegace petičního výboru vedená předsedkyní Zuzkou Bebarovou-Rujbrovou.

Z programu: přijetí delegace zástupcem finského parlamentního ombudsmana

a členy vedení Parlamentu Finska, jednání s právním výborem, přijetí u Kancléře pro soudnictví a vedoucího Kanceláře veřejného ochránce dat.

Rozpočtový výbor v místnosti č.111 - sněmovna

od 9.00 hodin

1. Informace EGAP o pojišťování vývozních úvěrových rizik za rok 2006

Uvede: představitel MF a EGAP

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

od 9.30 hodin

2. Informace České exportní banky o podpořeném financování za rok 2006

Uvede: představitel MF a ČEB

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

od 10.00 hodin

3. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2006 - celek, jednání se zpravodaji výborů a příprava návrhu usnesení pro Poslaneckou sněmovnu

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. B. Sobotka

4. Zprávy

Zpráva ČNB o inflaci – duben 2007

5. Rozpočtová opatření


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 11 (30. a 31. května 2007)

 

Čtvrtek 31. května 2007

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 11 (30. a 31. května 2007)

 

Pátek 1. června 2007

Akce nejsou hlášeny

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)