Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 21. do 27. 5. 2007

Pondělí 21. května 2007

Ve dnech 21. - 24. května navštíví Litvu delegace výboru pro veřejnou správu

a regionální rozvoj vedená místopředsedkyní Zdeňkou Horníkovou.

Z programu: návštěva Magistrátu hl. města Vilniusu, jednání s předsedou výboru pro státní a místní správu Seimu, přijetí místopředsedou Seimu, jednání na Ministerstvu vnitra, na okresním samosprávném úřadě v Druskininkai a návštěva Svazu litevských samospráv.

 

Úterý 22. května 2007

Během dne jednají poslanecké kluby

Ve dnech 22. - 25. května navštíví Švédsko delegace výboru pro životní prostředí vedená předsedou Liborem Ambrozkem.

Z programu: jednání na Ministerstvu životního prostředí, seznámení se systémem ochrany životního prostředí města Uppsaly, návštěva městské čističky odpadních vod, jednání s výborem pro životní prostředí a zemědělství, s pracovníky Ministerstva energetiky a Ministerstva zemědělství a exkurze do stockholmské městské spalovny.

Petiční výbor v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 16.00 hodin

1. Projednání vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č.283/1991 Sb., o Policii České republiky, (zákon o azylu), a některé další předpisy (tisk č. 191) Uvede: zástupce MV

Zpravodaj: posl. Z. Bebarová-Rujbrová

17.00 hodin

2. Projednání vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č.169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, (tisk č. 179)

Uvede: Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti

Zpravodaj: posl. Z. Bebarová-Rujbrová

18.00 hodin

3. Projednání poslaneckého návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. (tisk č. 142)

Uvede: posl. Boris Šťastný

Zpravodaj: posl. Pavel Hrnčíř

19.00 hodin

4. - 6. Sdělení předsedkyně výboru, podněty a připomínky poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze

19.20 hodin

Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně

Podvýbor HV pro podnikatelské prostředí v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 15.00 hodin

Podvýbor VVVKMT pro vědu a vysoké školy v místnosti č. 55

od 16..00 hodin

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

od 15.00 hodin v místnosti č. 56

Projednání odložené Zprávy o stavu vysílání Rady RTV za rok 2006 ( tisk 154)

Zpravodaj: Tomáš Hasil

Projednání Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu za rok 2006 (tisk 176)

Zpravodaj: Petr Pleva

Projednání Výroční zprávy o činnosti České televize v roce 2006 (isk 180)

Zpravodajka: Ivana Levá

Projednání žádosti Štěpána Kotrby na odvolání dvou členek Rady Českého rozhlasu

Pod záštitou předsedy poslaneckého klubu ČSSD Michala Haška a místopředsedy zemědělského výboru Ladislava Skopala se uskuteční

Seminář na téma

Co přinese novela devizového zákona českému zemědělci

a českému venkovu

od 16.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 6 (22. května 2007)
VVVKM - Podvýbor pro vědu a vysoké školy
č. 3 (22. května 2007)
Stálá komise pro sdělovací prostředky
č. 3 (22. května 2007)

 

Středa 23. května 2007

Petiční výbor v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 13.00 hodin

8. Veřejné slyšení k petici za zachování Úrazové nemocnice v Brně

14.15 hodin

9. Veřejné slyšení k „Petici za uspořádání referenda o umístění protiraketové základny USA v ČR“

Rozpočtový výbor - Společná schůze s podvýborem pro finanční hospodaření územních samospráv a pro využívání fondů Evropské unie

výjezdní zasedání v budově Krajského úřadu Plzeńského kraje, Škroupova 18, Plzeň

od 10.00 hodin

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu ČR za 1. čtvrtletí 2007

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. V. Votava

od 10.30 hodin

2. Informace Ministerstva financí o přípravě případné novely zákona o RUD po předpokládaných změnách daňové soustavy

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. V. Vilímec

Přizváni: Asociace krajů, Svaz obcí a měst, Starostové Chlumce n. Cidlinou, Štěchovic

3. - 6.Zprávy, rozpočtová opatření , sdělení předsedy, různé, návrh termínu a pořadu další schůze výboru

od 13.00 hodin

7. Návštěva podniku „Plzeňský Prazdroj a.s., U Prazdroje 7, Plzeň“ prezentace a prohlídka provozů Uvede: představitel koncernu

od 16.00 hodin

8. Návštěva Zámku Zbiroh – jednání s představiteli Plzeňského kraje a města Plzeň
Přizváni: hejtman Plzeňského kraje, primátor města Plzně

Společná schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny a Senátu - výjezdní zasedání v v rekreačním zařízení Ministerstva spravedlnosti ČR Přední Labská

od 10.00 hodin

Představení nové osnovy občanského zákoníku

Vystoupí: Jiří Pospíšil – ministr spravedlnosti

prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. - Právnická fakulta Západočeské Univerzity Plzeň

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Výbor pro bezpečnost výjezdní zasedání - v zařízení Ministerstva vnitra , v bývalé usedlosti Spiritka v Praze 6, Břevnově

od 9.30 - 10.30 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se změní zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, (zákon o azylu), a některé další zákony.

Odůvodní: ministr Ivan Langer

Zpravodaj: posl. Zuzka Bebarová - Rujbrová

10.30 - 16.00 hodin

Reforma Policie České republiky

Odůvodní: ministr Ivan Langer

Zpravodaj: posl.Václav Klučka

16.00 – 16.30 hodin

Návrh závěrečného účtu kapitoly 314Ministerstvo vnitra ČR za rok 2006 Odůvodní: ministr Ivan Langer

Zpravodaj: posl. Václav Šlajs

Výbor pro zdravotnictví v místnosti č. 114J, Sněmovní 1

od 10.00 hodin

Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. /sněmovní tisk 142/ - úvodní představení návrhu zákona a stanovení dalšího postupu projednávání

Odůvodní: posl. B. Šťastný

Zpravodaj: posl. K. Dimitrov

11. 00 hodin

2. Státní závěrečný účet ČR za rok 2006 - kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví

Odůvodní: zástupce MZ

Zpravodaj: posl. M. Pohanka

12. 00 hodin

3. Novela zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců /sněmovní tisk č. 190/

Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. J. Fialová

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

od 9.00 hodin v místnosti č. 106

1. Sdělení předsedy

9.30 hodin

2. Závěrečný účet kapitoly 361 - Akademie věd za rok 2006

odůvodní: zástupce AV, MF

zpravodajka: posl. M. Šojdrová

10.15 hodin

3. Závěrečný účet kapitoly 321 - Grantová agentura za rok 2006

odůvodní: zástupce GA, MF

zpravodaj: posl. I. Ohlídal

11.00 hodin

4. Závěrečný účet kapitoly 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2006 odůvodní: zástupce Rady, MF

zpravodaj: T. Hasil

11.30 hodin

5. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2006 (tisk 154) odůvodní: zástupce Rady

zpravodaj: T. Hasil

12.15 hodin

6. Závěrečný účet kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2006 odůvodní: zástupce MŠMT, MF

zpravodaj: posl. W. Bartoš

14.00 hodin

7. Závěrečný účet kapitoly 334 - Ministerstvo kultury za rok 2006

odůvodní: zástupce MK, MF

zpravodaj: posl. V. Jandák

8. Závěrečný účet Státního fondu kultury za rok 2006

odůvodní: zástupce MK, MF

zpravodaj: posl. M. Grebeníček

9. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2006 odůvodní: zástupce MK, MF

zpravodaj: posl. J. Ježek

15.30 hodin

10. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2006 (tik 176) odůvodní: zástupce Rady

zpravodaj: P. Pleva

16.15 hodin

11. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2006 (tisk 180)

odůvodní: zástupce Rady

zpravodaj: O. Zubová

17.00 hodin

12. Návrh poslanců Karla Šplíchala, Pavla Ploce a Petra Bratského na vydání zákona o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách (tisk 126)

odůvodní: zástupce předkladatelů

zpravodaj: posl. J. Chalupa

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj v místnosti č. 211 B

od 9.30 hodin

Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení a Výroční zpráva o činnosti Fondu za rok 2006 , sněmovní tisk 177.

Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zpravodaj: posl. Jan Babor

10.00 hodin

Závěrečný účet ústředních orgánů České republiky za rok 2006 kapitola územních rozpočtů.

Předkladatel: Ministerstvo financí

Zpravodaj: posl. Radko Martínek

10.30 hodin

Závěrečný účet ústředních orgánů České republiky za rok 2006, kapitola č.338 Ministerstvo informatiky.

Předkladatel: Ministerstvo vnitra

Zpravodaj: posl. Tom Zajíček

11.00 hodin

Závěrečný účet ústředních orgánů České republiky za rok 2006, kapitola

č. 314 Ministerstvo vnitra.

Předkladatel: Ministerstvo vnitra

Zpravodaj: posl. Tom Zajíček

11.30 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, tisk 158

Předkladatel: Ministerstvo vnitra

Zpravodaj: posl. Jaroslav Krupka

14.00 hodin

Závěrečný účet ústředních orgánů České republiky za rok 2006, kapitola č.317 Ministerstvo pro místní rozvoj.

Předkladatel: MMR

Zpravodaj: posl. Zdeňka Horníková

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro rovné příležitosti

od 17.00 hodin v zasedací místnosti výboru pro evropské záležitosti, Sněmovní 3

1. Zahájení schůze a schválení návrhu pořadu

Informace Džamily Stehlíkové, ministryně pro oblast lidských práv
a národnostních menšin, a Jiřího Pospíšila, ministra spravedlnosti,
k tzv. antidiskriminačnímu zákonu

Seminář poslance Vlastimila Tlustého k návrhu nového zákona

o daních z příjmů

od 14.00 hodin v místnosti č. 108

Zúčastní se analytici Vladimír Pikora a Pavel Kohout.

Pod záštitou poslankyně Anny Čurdové se uskuteční

Seminář na téma

Zambie - rozvojová spolupráce ČR

od 14.00 hodin v místnost č. 48, vchod z Malostranského nám. 7

Na seminář navazuje

Slavnostní zahájení stejnojmenné výstavy

fotografií cestovatele Petra Slavíka

od 18.00 hodin v atriu Poslanecké sněmovny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
č. 16 (23. a 24. května 2007)
VB - Podvýbor pro Integrovaný záchranný systém
č. 2 (23. května 2007)
Stálá komise pro rovné příležitosti
č. 3 (23. května 2007)

 

Čtvrtek 24. května 2007

Ve dnech 23. - 26. května navštíví Českou republiku delegace výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Rumunska vedená předsedou Viorelem Hrebenciucem.

Z programu:

24. května

10.00 - 10.50 hodin v místnosti č. 120

setkání delegace s místopředsedou Poslanecké sněmovny Vojtěchem Filipem

14.30 - 15.30 hodin v místnosti č. 250, Sněmovní 1

jednání delegace se členy zahraničního výboru

25. května

14.00 hodin v zasedací místnosti výboru, Sněmovní 3

jednání delegace se členy výboru pro evropské záležitosti

Společná schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny a Senátu - výjezdní zasedání v v rekreačním zařízení Ministerstva spravedlnosti ČR Přední Labská

od 10.00 hodin

Komunitarizace bez "euroústavy"

Diskuse o rozsahu legislativních pravomocí Evropského společenství v oblasti trestního práva

Vystoupí: JUDr. Lenka Pítrová, CSc. - Parlamentní institut

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti č.6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

1. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 /sněmovní tisk 198/: kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa z toho:

odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU

financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v tom:

* spolufinancování dobíhajících programů předvstupní pomoci (Phare, SAPARD)

* projekty Přechodového nástroje a komunitární programy

* finační mechanismus EHP/Norsko

* společné programy EU a ČR (strukturální fondy, Fond soudržnosti)

uvede: zástupce Ministerstva financí

zpravodaj: posl. Pavel Suchánek

10.00 hodin

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, zákon č.325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony /sněmovní tisk 191/

uvede: zástupce Ministerstva vnitra

zpravodajka: posl. Gabriela Kalábková

3. Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční program pro snižování administrativní zátěže v Evropské unii /kód dokumentu 5924/07, KOM(2007) 23 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva vnitra

zpravodaj: posl. Jan Bauer

11.00 hodin

4. Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 – 2013 : Posílit postavení spotřebitelů, zvýšit jejich blahobyt a účinně je chránit /kód dokumentu 7503/07, KOM(2007) 99 v konečném znění/ uvede: zást. Ministerstva průmyslu a obchodu

zpravodajka: posl. Gabriela Kalábková

11.30 hodin

5. Zelená kniha o tržních nástrojích pro účely politiky životního prostředí a souvisejících politik /kód dokumentu 8255/07, KOM(2007) 140 v konečném znění/

uvede: zást. Ministerstva životního prostředí

zpravodaj: posl. Ondřej Liška

14.30 hodin

6. Východiska k prioritám předsednictví ČR v Radě EU v prvním pololetí 2009

uvede: místopředseda vlády pro evropské záležitosti

Alexandr Vondra

zpravodaj: posl. Ondřej Liška

7. Dokumenty SZBP

8. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 26. února – 18. dubna 2007 /doprojednání/

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 19. dubna – 20. května 2007 uvede: posl. Ondřej Liška

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

od 9.00 hodin v místnosti č. 106

15. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Tomáše Hasila, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), (tisk 82)

odůvodní: zástupce předkladatelů

zpravodaj: posl. M. Mertinová

16. Návrh poslanců Ladislavy Zelenkové, Vlasty Bohdalové, Marcely Mertinové,
Milana Bičíka, Soni Markové a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), (tisk 136)

odůvodní: zástupce předkladatelů

zpravodaj: posl. W. Bartoš

Zemědělský výbor v místnosti č. 108

od 10.00 hodin

1. Zahájení

2. Návrh zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákon č. 239/2000., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, /sněmovní tisk 164/

Úvodní slovo: zástupce navrhovatele

Zprav.zpráva: posl. František Dědič

3. Situace v chovu prasat v České republice

Úvodní slovo: ministr Petr Gandalovič

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Seminář Principy rozvojové spolupráce: výzvy pro ČR i EU informovat účastníky o postupech prosazovaných členskými státy EU, jak jsou zakotveny v tzv. Evropském konsensu o rozvoji a obohatit odbornou diskusi o vhodném modelu Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky

Místo: Sněmovní 1, místnost č. 205, od 9.30 hodin

Úvodní slova: Jan Hamáček , předseda Zahraničního výboru,
Ondřej Liška, předseda Výboru pro evropské záležitosti

Podvýbor hospodářské výboru pro dopravu pořádá

Seminář na téma

Bezpečnost silničního provozu

od 14.00 hodin v zasedací místnosti č. 48 – „Konírna“

Malostranské nám. 7/19

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
č. 16 (23. a 24. května 2007)

 

Pátek 25. května 2007

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti č.6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

9. Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o právech zdravotně postižených osob a jejího opčního protokolu jménem Evropského společenství /kód dokumentu 6914/07, KOM(2007) 77 v konečném znění/

uvede: zást. Ministerstva práce a sociálních věcí

zást. Ministerstva zahraničních věcí

zpravodaj: posl. Jozef Kochan

9.30 hodin

10. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: „Zlepšení kvality a produktivity práce – strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007 – 2012“ /kód dokumentu 6775/07, KOM(2007) 62 v konečném znění/

uvede: zást. Ministerstva práce a sociálních věcí

zást. Ministerstva zdravotnictví

zpravodaj: posl. Jozef Kochan

10.00 hodin

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice v oblasti masa

a chovu hospodářských zvířat /kód dokumentu 7750/07, KOM(2007) 129 v konečném znění/

uvede: zást. Českého statistického úřadu

zpravodaj: posl. Petr Krill

10.30 hodin

12. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Rámec právní úpravy pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu ve 21. století: Postoj Komise k závěrečné zprávě skupiny na vysoké úrovni CARS 21 – Příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost /kód dokumentu 5746/07, KOM(2007) 22 v konečném znění/ – doprojednání

uvede: : zást. Ministerstva průmyslu a obchodu

zpravodaj: posl. Petr Krill

13. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel /kód dokumentu 6204/07, KOM(2007) 19 v konečném znění/ – doprojednání

uvede: zást. Ministerstva průmyslu a obchodu

zpravodaj: posl. Ondřej Liška

Předseda podvýboru hospodářského výboru pro suroviny, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu Vlastimil Aubrecht pořádá

Seminář na téma

„Recyklované výrobky na trhu“

od 10.00 - 12.30 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Na semináři vystoupí výrobci, odběratelé, zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, Svazu druhotných surovin - APOREKO a dalších institucí.

Seminář bude rozdělen do dvou bloků a to :

- klady a zápory z pohledu výrobců recyklovaných výrobků,

zálohování PET lahví v České republice

Pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Kasala pořádá

Občanský institut s podporou Nadace Konrada Adenauera

Seminář na téma

Budoucnost křesťanské demokracie

od 10.00 hodin v místnosti č. 106


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro životní prostředí
Seminář Recyklované výrobky na trhu (25. května 2007)
VZP - Podvýbor pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu
č. 2, seminář "Recyklované výrobky na trhu" (25. května 2007)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)