Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 14. do 20. 5. 2007

Pondělí 14. května 2007

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček se setká

s italským premiérem Romanem Prodim

ve 14.15 hodin v místnosti č. 120

Fototermín: 14.10 hodin

Ve dnech 13. - 18. května navštíví Izrael delegace výboru pro zdravotnictví vedená předsedou Davidem Rathem.

Z programu : jednání na Ministerstvu zdravotnictví s ředitelem odboru organizace zdravotnictví, jednání s výborem pro sociální věci, práci a zdravotnictví Knesetu, návštěva Chaim Sheba Medical Center u Tel Avivu se zaměřením na klinický výzkum a záchrannou službu, návštěva oddělení farmakologie a experimentální terapie Hebrejské univerzity a farmaceutické firmy TEVA.

 

Úterý 15. května 2007

Předseda výboru pro obranu Jan Vidím přijme delegaci výboru pro obranu Národního shromáždění Korejské republiky

v 11.00 - 12.00 hodin v místnosti č. 311

Předseda zahraničního výboru Jan Hamáček a členové výboru se zúčastní pracovní večeře s delegací výboru pro obranu a bezpečnost Federálního shromáždění Ruské federace

v 19.00 hodin v místnosti č. 07

Ve dnech 15. - 17. května navštíví Bosnu a Hercegovinu a Srbsko delegace výboru pro bezpečnost vedená předsedou Františkem Bublanem.

Z programu: setkání se členy českého kontingentu působícími v mírové misi OSN v Kosovu, setkání se zástupcem styčné kanceláře MZV v Prištině, setkání se členy českého kontingentu působícími v policejní misi EU v Bosně a Hercegovině a schůzka se zástupci parlamentu.

Petiční výbor v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 16.00 hodin

1. Schválení programu 9. schůze PV

16.05 hodin

2. Projednání Souhrnné zprávy VOP o činnosti za rok 2006

Uvede: Otakar Motejl

Zpravodaj: posl. Ladislav Mlčák

a projednání Informace VOP o činnosti za období od 1. 1. do 31. 3. 2007

17.05 hodin

3. Závěrečný účet za rok 2006 – projednání kapitoly 309 – Kancelář VOP

Uvede: Otakar Motejl

Zpravodaj: posl. Jiří Carbol

17.25 hodin

4. Závěrečný účet za rok 2006 – projednání kapitoly 304 – Úřad vlády ČR

Uvede: Jan Novák, vedoucí Úřadu vlády

Zpravodaj: posl. Stanislav Křeček

17.45 hodin

5. Závěrečný účet za rok 2006 – projednání kapitoly 343 - ÚOOÚ

Uvede: Igor Němec, vedoucí úřadu

Zpravodaj: posl. Helena Mallotová

18.05 hodin

6. - 8. Sdělení předsedkyně výboru, podněty a připomínky poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze

18.20 hodin

9. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 3. 2007 do 31. 3. 2007 a za období od 1. 4. 2007 do 30. 4. 2007

18.25 hodin

10. Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VSR - Podvýbor pro regionální rozvoj a využívání fondů EU
č. 3 (15. května 2007)
VSR - Podvýbor pro veřejnou správu a informační systémy
č. 3 (15. května 2007)

 

Středa 16. května 2007

Delegace legislativního výboru Senátu Francie navštíví Českou republiku.

Z programu:

9.30 - 10.30 hodin v zasedací místnosti VEZ, Sněmovní 3

přijetí delegace předsedou výboru pro evropské záležitosti Ondřejem Liškou

Rozpočtový výbor v zasedací místnosti č. 111

od 9.00 hodin

1. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2006, kapitola 345 – Český statistický úřad - doprojednání

Rekapitulace: posl. P. Suchánek

Přizváni: zástupci ČSÚ

od 9.15 hodin

2. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2006, kapitola 312 - Ministerstvo financí

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. V. Vilímec

od 9.45 hodin

3. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2006, kapitola 347 – Komise pro cenné papíry Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. P. Braný

od 10.15 hodin

4. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2006, kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky

Uvede: vedoucí KPR

Zpravodaj: posl. M. Doktor

od 10.45 hodin

5. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2006, kapitola 303 – Senát

Uvede: představitel Senátu

Zpravodaj: posl. V. Votava

od 11.15 hodin

6. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2006, kapitola 302 – Poslanecká sněmovna

Uvede: představitel PS

Zpravodaj: posl. P. Hrnčíř

od 11.45 hodin

7. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2006, kapitola 397 - Operace státních finančních aktiv

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Svoboda

od 12.15 hodin

8. Návrh poslanců Karla Šplíchala, Pavla Ploce a Petra Bratského na vydání zákona o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách (tisk 126)

Uvede: zástupce předkladatelů

Zpravodaj: posl. V. Votava

Přizváni: MF

od 14.00 hodin

9. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2006, kapitola 396 – Státní dluh Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. J. Dolejš

od 14.30 hodin

10. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2006, kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. P. Rafaj

11. Zprávy

12. Rozpočtová opatření

Kontrolní výbor v zasedací místnosti č. 56

od 9.00 hodin

Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky na rok 2007, kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizváni: zástupci MF

od 9.30 hodin

Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2006

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

od 10.00 hodin

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/15 – Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. J. Valouch

Přizvána: zástupkyně Veřejného ochránce práv J. Seitlová

od 10.30 hodin

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/21 – Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky určenými na leteckou techniku Policie České republiky

Zpravodaj: posl. V. Šlajs

od 10.45 hodin

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/32 – Finanční prostředky určené na programy strukturální podpory v zemědělství Zpravodaj: posl. J. Čerňanský

od 11.00 hodin

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/23 – Finanční příspěvky poskytnuté zaměstnaneckými pojišťovnami Zajišťovacímu fondu

Zpravodaj: posl. J. Valouch

od 12.30 hodin

Věcný záměr zákona o kontrole a zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím tohoto zákona

Uvede: náměstek ministra vnitra Z. Zajíček

Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 13.30 hodin

Činnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Uvede: generální ředitel ÚZSVM M. Vaněk

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Hospodářský výbor v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

Schválení programu schůze.

9.15 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – tisk 185. (HMG)

Předkládá: zástupce MD ČR

Zpravodaj: posl. K. Sehoř

9.45 hodin

3. SZÚ 2006 – kapitola 327Ministerstvo dopravy ČR.

Předkládá: zástupce MD ČR

Zpravodaj: posl. K. Sehoř

4. Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2006. Předkládá: zástupce SFDI

Zpravodaj: posl. K. Sehoř

11.45 hodin

5. SZÚ 2006 – kapitola 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Předkládá: zástupce MPO

Zpravodaj: posl. O. Vojíř

13.30 hodin

Návrh poslanců B. Šťastného, O. Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými l átkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. – tisk 142. (HMG)

Předkládá: posl. B. Šťastný

Zpravodaj: posl. M. Kala

13.45 hodin

7. SZÚ 2006 – kapitola 349 – Energetický regulační úřad .

Předkládá: zástupce ERÚ

Zpravodaj: posl. J. Špika

14.15 hodin

8. SZÚ 2006 - kapitola 328Český telekomunikační úřad.

Předkládá: zástupce ČTÚ

Zpravodaj: posl. M. Šimonovský

14.45 hodin

9. SZÚ 2006 – kapitola 353 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže .

Předkládá: zástupce ÚOHS

Zpravodaj: posl. V. Jakubková

15.15 hodin

10. SZÚ 2006 – kapitola 344 – Úřad průmyslového vlastnictví.

Předkládá: zástupce ÚPV

Zpravodaj: posl. B. Petr

15.45 hodin

11. SZÚ 2006 – kapitola 375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost .

Předkládá: zástupce SÚJB

Zpravodaj: posl. K. Korytář

16.15 hodin

12. SZÚ 2006 - kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv.

Předkládá: zástupce SSHR

Zpravodaj : posl. P. Hojda

16.45 hodin

13. Návrh poslance M. Kaly na vydání zákona, kterým se mění zákon o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů – tisk 139. (HMG)

(zákon byl na 14. schůzi PSP navrhovatelem vzat zpět a nebude projednáván)

Předkládá: posl. M. Kala

Zpravodaj: posl. O. Vojíř

Různé – informace o společném jednání výborů zemědělského, hospodářského a životního prostředí – téma – využití bio-paliv

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

od 10.00 hodin

Sdělení předsedy výboru

Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

10.15 hodin

3.

Vládní návrh Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti ČR (část správní a souhrn kapitoly)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti

Zpravodaj posl. Radim Chytka

10.40 hodin

4.

Vládní návrh Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 kapitola 358 - Ústavní soud ČR

Odůvodní zástupce Ústavního soudu

Zpravodaj posl. Radim Chytka

11.00 hodin

5.

Návrh poslanců Milana Bičíka, Kateřiny Konečné, Zdeňka Maršíčka, Ivany Levé, Stanislava Grospiče a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, (tisk 114)

Uvede člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodajka posl. Jana Rybínová

13.45 hodin

6.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a některé další zákony (tisk 182)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti

Zpravodaj posl. Jeroným Tejc

15.00 hodin

7.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 186)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti

Zpravodajka posl. Hana Šedivá

16.00 hodin

8.

Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zdeňka Jičínského, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Hany Šedivé a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o umístění prvků zařízení protiraketové obrany Spojených států amerických na území České republiky (tisk 147)

Odůvodní člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodaj posl. Jiří Polanský

17.00 hodin

9.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, (tisk 178)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti

Zpravodajka posl. Eva Dundáčková

Výbor pro obranu v místnosti č. 311 B

od 10.00 - 11.00 hodin

1. Další dílčí informace vlády ČR o žádosti USA na zahájení jednání s ČR o umístění radarové stanice v rámci systému protivzdušné obrany na území ČR

Odůvodní: ministryně obrany V. Parkanová, nám. ministra zahr. věcí Pojar, NGŠ gen. Picek.

Zpravodaj: posl. J. Vidím

11.00 -12.00 hodin

2. Ochrana vzdušného prostoru ČR, modernizace, vývoj po roce 2015

Informaci přednese: náměstek ministryně obrany , NGŠ

Zpravodaj: posl. A. Seďa

12.00 -12.45 hodin

3. Informace MO o prodeji L-159 z armádních zdrojů

Odůvodní: náměstek ministryně obrany ČR

14.00 -15.00 hodin

4. Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu ČR za rok 2006 kapitola 307 – Ministerstvo obrany ČR

Odůvodní: náměstek ministryně obrany

Zpravodaj: posl. M. Hrbata

15.00 -15.30 hodin

5. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec – prosinec 2006 /sněmovní tisk 165/

Odůvodní: náměstek ministryně obrany

Zpravodaj: posl. P. Kubuš

15.30 -16.15 hodin

6. Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu ČR za rok 2006 kapitola 308 – Národní bezpečnostní úřad

Odůvodní: ředitel NBÚ Dušan Navrátil

Zpravodaj: posl. J. Klas

Výbor pro životní prostředí v místnosti č. 49, Sněmovní 1

od 10.00 hodin

1. Závěrečný účet kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí za rok 2006

Zpravodaj: posl. Vlastimil Aubrecht

Odůvodní zástupce MŽP

10.30 hodin

2. Zpráva o hospodaření Státního fondu životního prostředí ČR za rok 2006

Zpravodaj: posl. Ladislav Šincl

Odůvodní zástupce MŽP

11.00 hodin

3. Závěrečný účet kapitoly 348 - Český báňský úřad za rok 2006

Zpravodaj: posl. Vladimír Dlouhý

Odůvodní zástupce Českého báňského úřadu

11.30 hodin

4. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/28 – Hospodaření s finančními prostředky státu při nakládání s nebezpečnými odpady Zpravodaj: posl. Vlastimil Aubrecht

5. Různé

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.30 hodin

1. Zahájení schůze

2. Aktuální zahraničněpolitická informace

Ruská federace – vnitropolitická situace, česko-ruské vztahy

Neformální zasedání ministrů zahraničních věcí NATO v Oslo (26.-27.4.2007)

Informaci podá: zástupce MZV

v 11.00 hodin

3. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

aktuální přehled

Dárfúr

Strategie EU pro Střední Asii

Informaci podá: zástupce MZV

zástupce Parlamentního institutu

ve 14.30 hodin

4. Státní závěrečný účet za rok 2006 – kapitola 306 – Ministerstvo zahraničních věcí

Uvede: zástupce MZV, zástupce MF

Zpravodaj: posl. P. Wolf

15.30 hodin

Východiska k prioritám předsednictví ČR v Radě EU v prvním pololetí 2009

Uvede: ministr Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti

Zemědělský výbor v místnosti č. 108

od 10.00 hodin

1. Zahájení

2. Návrh poslanců Michala Haška, Ladislava Skopala, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb.,

o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), (sněmovní tisk 168)

Úvodní slovo: zástupce navrhovatelů

Zprav.zpráva: posl.Zdeněk Mach

od 11.00 hodin

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání , a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, (tisk 184)

Úvodní slovo: ministr Petr Gandalovič,

Zprav.zpráva: posl. Josef Řihák

od 12.00 hodin

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, (sněmovní tisk 149)

Úvodní slovo: Stanislav Kozák, nám. ministra zemědělství

Zprav.zpráva: posl.Pavel Kováčik

od 14.00 hodin

5. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 - kapitola č. 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální

Úvodní slovo: K. Večeře, předseda ČÚZK

Zprav.zpráva: posl. Daniel Petruška

od 15.00 hodin

6. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 - kapitola č. 329 Ministerstvo zemědělství (včetně finančních vztahů k Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu a nástrojů realizace společné zemědělské politiky EU s dopady na státní rozpočet)

Úvodní slovo: ministr Petr Gandalovič

Zprav.zpráva: posl.Jiří Papež

7. - 9. Informace předsedy výboru, podněty a připomínky členů výboru, návrh termínu a pořadu 13. schůze výboru

Prezentace značky "KLASA" (SZIF).

Podvýbor KV pro kontrolní systémy v místnosti č. 56

od 14.30 hodin

Podvýbor RV pro činnost daňové a celní správy v místnosti č. 56

od 15.00 hodin

Petiční výbor pořádá

Veřejné slyšení k petici „Memorandum za nápravu vztahu

státu a církví“

od 15.00 hodin v místnosti č. 106


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro evropské záležitosti
č. 16 (16. - 18. května 2007)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 11 (16. a 17. května 2007)
RV - Podvýbor pro činnost daňové a celní správy
č. 4 (16. května 2007)
KV - Podvýbor pro kontrolní systémy
č. 3 (16. května 2007)
ZAV - Podvýbor pro krajany
č. 2 (16. května 2007)
VEZ - Podvýbor pro regionální a přeshraniční spolupráci
č. 2 (16. května 2007)

 

Čtvrtek 17. května 2007

Kontrolní výbor v zasedací místnosti č. 108

od 9.00 hodin

9. Podrobná zpráva o postupu realizace akce k zajištění rušení nedovolené komunikace vězněných osob

Uvede: ministr spravedlnosti J. Pospíšil

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Přizváni: generální ředitel VS, ředitel Věznice

Příbram, ředitel Věznice Jiřice, NBÚ, UOHS a ČTÚ

10. Informace o činnosti podvýborů kontrolního výboru

Uvedou: předsedové podvýborů

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

od 10.00 hodin

10.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 191)

Odůvodní zástupce Ministerstva vnitra

Zpravodajka posl. Eva Dundáčková

11. Projednávání dosud neskončených bodů pořadu schůze ve schváleném pořadí

Výbor pro evropské záležitosti výjezdní zasedání - Jihomoravský kraj

9.30 hodin

jednání se zástupci Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna a zástupci nevládních organizací

11.30 hodin - setkání s novináři

15.00 hodin

jednání s 1. náměstkem ministra zemědělství Ivo Hlaváčem a zástupci producentů vína, Svazu integrované produkce hroznů a vína, Agrární komory
a Svazu ekologických zemědělců

Výbor pro obranu v místnosti č. 311 B

od 9.00 - 9.45 hodin

7. Informace o přezbrojení novými terénními středními automobily

Přednese: ministryně obrany

9.45 -10.30 hodin

8. Informace o přezbrojení AČR kolovými obrněnými transportéry

Přednese: ministryně obrany

Zpravodaj: posl. M. Hrbata

10.30 -11.30 hodin

9. Informace o situaci ve Vojenském zpravodajství

Přednese: ministryně obrany ;

11.30-11.50 hodin

10. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 4.čtvrtletí 2006 /tisk 181/

Odůvodní : nám. ministryně obrany

Zpravodaj: posl. P. Kubuš

Výbor pro sociální politiku v místnosti č. 48/přízemí - tzv. „Konírna“

vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

od 9.00 - 10.00 hodin

Státní závěrečný účet za rok 2006 – kapitola 313 – Ministerstvo práce

a sociálních věcí Odůvodní: zástupci MPSV

Zpravodaj : posl. K. Dimitrov

10.00 – 12.00 hodin

2. Návrh poslanců Anny Čurdové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) (sněm. stisk 132)

Odůvodní: zástupce skupiny předkladatelů

Zpravodaj: posl. D. Filipi

12.00 – 12.30 hodin

3.-5. Sdělení předsedy, různé, návrh termínu a pořadu 12. Schůze VSP

14.00 – 15.00 hodin

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,

o zaměstnanosti , (sněm. Tisk 188)

Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravodaj : posl. V. Lesenská

15.00 – 16.00 hodin

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb.,

o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, (sněm. Tisk 190)

Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. M. Opálka

16.00 - 18.00 hodin

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,

o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony ( tisk 191) Odůvodní: zástupce MV

Zpravodaj: posl. L. Hovorka

Výbor pro životní prostředí v místnosti č. 49, Sněmovní 1

od 10.00 hodin

6. Návrh zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), (tisk 141)

Zpravodaj posl. Vladimír Dlouhý

Odůvodní zástupce zastupitelstva Středočeského kraje

10.45 hodin

7. Návrh zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, (tisk 164)

Zpravodaj posl. František Dědič

Odůvodní zástupce zastupitelstva Zlínského kraje

11.30 hodin

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání , a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, (tisk 184)

Zpravodaj posl. Přemysl Rabas

Odůvodní zástupce MZ

14.00 hodin

9. Seznámení s vedením Ministerstva životního prostředí a jeho činností

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro otázky Ústavy

od 14.00 hodin v místnosti č. 55

Sněmovní tisk č. 16 (senátní návrh změny Ústavy)

Pokračování diskuse k obsahové náplni činnosti komise

Podvýbor HV pro dopravu v místnosti č. 22

od 15.00 hodin

Pod záštitou hospodářského výboru se uskuteční

Konference na téma

Energetická soběstačnost a energetický mix ČR

od 14 hodin v místnosti č. 108

Zahájení:

Oldřich Vojíř – předseda hospodářského výboru

Milan Urban – místopředseda hospodářského výboru

Panel 1:

Elektroenergetická strategie České republiky a Evropské unie

spotřeba elektrické energie v ČR

Gesce: Oldřich Vojíř

Martin Bursík – místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Tomáš Hüner – náměstek ministra průmyslu a obchodu

Josef Fiřt - předseda Energetického regulačního úřadu

Vladimír Tomšík – člen bankovní rady ČNB

Vladimír Tošovský – předseda představenstva ČEPS, a. s.

Panel 2:

Energetická soběstačnost a energetický mix

Gesce: Milan Urban

Martin Roman – předseda představenstva a generální ředitel ČEZ

Martin Herrmann – předseda představenstva RWE Transgas

Antti Kuusela – Senior Vice President Corporate and International

Relations Pohjolan Voima Group (finské zkušenosti s výstavbou jaderné elektrárny)

Vladimír Slivka – děkan, Vysoká škola báňská (zásoby, kvalita a využitelnost uhlí)

Jan Motlík – předseda Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 11 (16. a 17. května 2007)
HV - Podvýbor pro dopravu
č. 6 (17. května 2007)
HV - Podvýbor pro energetiku
č. 3 (17. května 2007)

 

Pátek 18. května 2007

Masarykův ústav - Archiv AV ČR pořádá pod záštitou místopředsedy

Poslanecké sněmovny Jana Kasala

Seminář z cyklu

„Na pozvání Masarykova ústavu“

100 let od zavedení všeobecného volebního práva (1907 - 2007)

od 9.30 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro evropské záležitosti
č. 16 (16. - 18. května 2007)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)