Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 4. do 10. 6. 2007

Pondělí 4. června 2007

Akce nejsou hlášeny

 

Úterý 5. června 2007

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

15. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena ve 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Ve dnech 4. – 6. června navštíví Českou republiku delegace petičního výboru

Kongresu poslanců Parlamentu Španělska vedená předsedou Jordi Marsalem Muntaláem

Z programu: 5.června

13.00 - 14.00 hodin v místnosti č. 55

přijetí delegace předsedkyní petičního výboru Poslanecké sněmovny Zuzkou Bebarovou-Rujbrovou a dalšími členy výboru

17.0017.45 hodin v místnosti č. 56

přijetí delegace předsedou zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Janem Hamáčkem a dalšími členy výboru

6.června

11.0011.45 hodin v místnosti č. 120

přijetí delegace místopředsedkyní Poslanecké sněmovny PČR

Miroslavou Němcovou

Ve dnech 4. – 6. června navštíví Českou republiku delegace

Výboru pro záležitosti venkova Sejmu Litevské republiky vedená předsedou Viktorasem Rinkevičiusem.

Z programu:

5.června

10.00 - 11.00 hodin v místnosti č. 56

jednání delegace se členy zemědělského výboru

Ve dnech 4. – 6. června navštíví Českou republiku delegace ú stavně právního výboru Národní rady Slovenské republiky vedená předsedou Mojmírem Mamojkou.

Z programu:

5.června

18.00 hodin v místnosti č. 55

jednání delegace se členy ústavně právního výboru


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 13 (5. června 2007)

 

Středa 6. června 2007

15. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

od 19.00 hodin v místnosti č. 103B

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

od 19.00 hodin v místnosti č. 401C

1. Činnost finančně analytického útvaru MF (zpravodaj posl. D. Rovan)

2. Zahraniční kontakty komise


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 14 (6. června 2007)
Stálá komise pro bankovnictví
č. 3 (6. června 2007)

 

Čtvrtek 7. června 2007

15. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Volební výbor v místnosti č. 55

od 8.30 hodin

1. Informace o došlých návrzích na člena Rady Českého rozhlasu

Uvede: předseda výboru

2. Informace o došlých dokladech kandidátů na člena Rady Českého rozhlasu

Uvedou: zpravodajové výboru

3. Návrh postupu volebního výboru při výběru kandidátů pro volbu člena Rady Českého rozhlasu Uvede: předseda výboru

4. Schválení kandidátky na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Uvede: předseda výboru

Kontrolní výbor v místnosti č. 56

od 13.00 hodin

1. Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006

Uvede: prezident NKÚ

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizváni: MF

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček

pokřtí knihu nakladatelství Svoboda Servis

Státní zřízení a společenské prostředí v zemích EU

v 8. 30 hodin ve foyer před jednacím sálem Poslanecké sněmovny

Podvýbor VVVKMT pro školství v místnosti č. 23

od 14.30

Podvýbor VZ pro investice v místnosti č.55

od 15.30 hodin

Podvýbor PV pro národnostní menšiny v místnosti č. 301, Sněmovní 1

v 16.30 hodin

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23

Tisková konference

k prezentaci knihy kubánských autorů Hlasy změny (Voces de Cambio)

a její předání do fondů Národní knihovny ČR a Parlamentní knihovny pod záštitou poslance Petra Bratského se koná od 13.00 hodin v místnosti č. 22


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Volební výbor
č. 4 (7. června 2007)
PV - Podvýbor pro národnostní menšiny
č. 1 (7. června 2007)
VZ - Podvýbor pro oblasti financované ze státního rozpočtu - výzkum, investice, dotace
č. 2 (7. června 2007)
Volební komise
č. 18 (7. června 2007)

 

Pátek 8. června 2007

15. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

HV - Podvýbor pro ochranu spotřebitele
č. 3 (8. června 2007)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)