Sněmovní tisk 118
Novela z. o daních z příjmů

Stav projednávání ke dni: 25. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 1. 2022.
Zástupce navrhovatele: Šafránková L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 118/0 dne 14. 1. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0118.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 1. 2022. Vláda zaslala stanovisko 11. 2. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 2. 2022 jako tisk 118/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 113/22, PID ALBSCAVEYRMC.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 24. 2. 2022.



Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, osoba samostatně výdělečně činná, paušální daň

Navržené změny předpisů (1)



ISP (příhlásit)