Usnesení č. 32 (16. února 2022)

Související sněmovní tisky

118 Novela z. o daních z příjmů

119 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

142 Mezinár.úmluva o vzáj.správní pomoci při pot.celních deliktů
ISP (příhlásit)