Josef Zedník

Narozen: v roce 1921

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ZEDNÍK Josef

L

162 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem ústavně právního výboru.

Členem předsednictva NS zvolen doplňovací volbou.

2, 12. 7. 1960; 126.

Zpravodajem:

zprav. úst. práv. výboru

o vl. n. zák. jímž se mění § 203 trestního zákona č. 140/1961 Sb. (t. 135).

20, 9. 7. 1963; 90.

zprav. výb. zdravotního a úst. právního k vl. n. zákona o rodině. T. 146.

22, 4. 12. 1963; 37.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1961 (t. 30).

6, 18. 1. 1961; 59.

o zprávě generálního prokurátora podle čl. 46 odst. 3 ústavy o stavu socialistické zákonnosti.

9, 19. 9. 1961; 155.

o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci (t. 109).

16, 19. 12. 1962; 44.

o organizaci soudů a o volbách soudců. T. 179.

24, 26. 2. 1964; 10.ISP (příhlásit)