Josef Zedník

Narozen: v roce 1921

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ZEDNÍK Josef

ČSL

158 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6 1964; 83.

Členem výboru ústavně právního

1, 23. 6. 1964; 26.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Členem komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Místopředsedou NS

22, 18. 4. 1968; 32.

Uvolněn z komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody

23, 25. 4. 1968; 183.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního /t. 11/

k vládnímu návrhu zákona, kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů

2, 24. 9. 1964; 73.

/výboru ústavně právního /t. 48/

k vládnímu návrhu zákona /t. 36/ o prokuratuře

6, 17. 6. 1965; 20.

referoval o činnosti předsednictva NS a o výsledcích jednání výborů NS

26, 24. 8. 1968; 6.

/předsednictva NS/

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o Národní frontě

26, 13. 9. 1968; 76.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 11. 12. 1964; 196.

k zprávě generálního prokurátora o stavu socialistické zákonnosti a činnosti prokuratury

a

zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu zákonnosti v rozhodování soudů a dozoru Nejvyššího soudu

11, 30. 6. 1966; 193.

k návrhu výboru ústavně právního a výboru kulturního na vydání zákona o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 94/

12, 25. 10. 1966; 36.

k vládnímu návrhu zákona o národních výborech /t. 122/

16, 28. - 30. 6. 1967; 81.

k návrhu výborů ústavně právního a pro národní výbory na vydání zákonů o skončení volebního období NS, SNR a soudů a zákonů o volbách do NS a národních výborů /t. 147, 148, 149/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 15.

k vládnímu návrhu

- ústavního zákona o doplnění čl. 91 ústavy /t. 161/

- zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru města Bratislavy /t. 162/

19, 27. 2. 1968; 19.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 o periodickém tisku a o ostatních informačních prostředcích /t. 177/

4, 25. 6. 1968; 108, 132.

Různé:

doporučuje, aby vládní návrh zákona /t. 40-P/ byl přijat v původním znění, vzhledem k připravované úpravě zákona č. 112

19, 28. 2. 1968; 79.

připomínka, aby nově zvolení místopředsedové byli i nadále členy jednotlivých výborů

23, 25. 4. 1968; 169.ISP (příhlásit)