Josef Zedník

Narozen: v roce 1921

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZEDNÍK Josef

L

218. (Prostějov I)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 23.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. úst. práv.

Zvolen členem komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

Vlád. návrh t. 16-P

(zákonné opatření předsednictva NS o placené dovolené na zotavenou v r. 1956 a 1957.)

P 7, 12. IV. 1956.

úst. práv. výb. zpr. t. 104

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů).

15, 19. XII. 1956; 30.

úst. práv. výb. zpr. t. 396

(zákon o národních výborech).

38, 25. 5. 1960; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu za rok 1957 (t. 278).

28, 11. XII. 1958; 32.

o zákonu o družstevní bytové výstavbě (t. 307).

32, 12. V. 1959; 48.ISP (příhlásit)