Robert Klein

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1941

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KLEIN Robert

I. B voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5, XI. 1935; 9.

Byl členem výb. soc.-pol., parl. úsp. kom. (náhr.) a živn.-obch.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

aby byl vydán zákon o nedělním klidu v obchodech a kancelářích, t. 10.

4, 24. VI. 1935; 4.

na změnu zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 287 Sb. z. a n., kterým se částečně mění některé předpisy o odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních státních a některých jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po těchto zaměstnancích, t. 17.

4, 24. VI. 1935; 4.

na vydání zákona o pracovním poměru redaktorů, t. 18.

4, 24. VI. 1935; 4.

na vydání nového vzorového zákona, t. 19.

4, 24. VI. 1935; 4.

na změnu §§ 15 a 47 zákona ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních, t. 20.

4, 24. VI. 1935; 4.

na vydání zákona o otevírání a zavírání pracovních místností v živnostech obchodních a v živnostech jim příbuzných, t. 21.

4, 24. VI. 1935; 4.

na poskytnutí pomoci postiženým požárem v obci Tisu okr. Čáslav, t. 31.

4, 24. VI. 1935; 4.

na poskytnutí pomoci postiženým požárem v obci Habry, okres Čáslav, t. 32.

4, 24. VI. 1935; 4.

na poskytnutí pomoci postiženým požárem v obci Habry, okres Čáslav, t. 57.

8, 5. XI. 1935; 16.

na poskytnutí pomoci postiženým požárem v osadě Kouty, polit. obec Kamenná Lhota, okres Ledeč nad Sáz., t. 62.

8, 5. XI. 1935; 16.

na poskytnutí okamžité pomoci krupobitím a průtrží mračen postiženému obyvatelstvu v obcích: Nová Lhota, Vodranty, Olšany, Kluky, Močovice, Krchleby, Žaky, Drobovice, Čáslav a Vrdy, okres Čáslav, t. 72.

8, 5. XI. 1935; 16.

na poskytnutí pomoci postiženým požárem v obci Vlkaneč, pol. okr. Čáslav, t. 84.

8, 5. XI. 1935; 16.

na vydání zákona, jímž se opět mění čl. XVI. odst. 1, písm. b uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n. o přímých daních, t. 148.

15, 4. XII. 1935; 9.

na vydání zákona o obchodních cestujících, zástupcích nebo jednatelích a jiných osobách v podobném postavení, t. 467.

51, 9. VI. 1936; 3.

na doplnění ustanovení § 27 zákona ze dne 6. VII. 1868, č. 96 ř. z. a § 21 zák. čl. XXXIV/1874 o advokátním řádu ve znění doplněném čl. 2 zákona ze dne 26. V. 1936, č. 144 Sb. z. a n., t. 520.

53, 16. VI. 1936; 4.

ve věci nového zadávacího řádu, t. 1458. (netištěno).

na vydání zákona o zajištění stavebních pohledávek, t. 1459 (netištěno).

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 294

(návrh posl. Pika a Novotného na zrušení kolkovného při žádostech nezaměstnaných o místa ve službách veřejných.)

48, 27. V. 1936; 8, doslov 29.

soc.-pol. výb. zpr. t. 538

(návrh poslance Kleina, Stivína, Pika a Němce na vydání zákona o pracovním poměru redaktorů).

57, 25. VI. 1936; 61.

oprava tiskové chyby.

58, 26. VI. 1936; 58.

živn.-obch. výb. zpr. t. 799

(obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Bolivií, podepsaná v La Paz dne 19. XI. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. XII. 1936, č. 335 Sb. z. a n.).

97, 13. V. 1937; 5.

živn.-obch. výb. zpr. t. 976

(dohoda o úpravě výměny zboží mezi Československem a Italií k československo-italské obchodní a plavební smlouvě ze dne 23. III. 1921, podepsaná v Římě dne 31. III. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. IV. 1937, č. 72 Sb. z. a n.).

114, 9. XI. 1937; 15.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1120

(dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. VI. 1920, sjednaná dne 31. VII. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. VIII. 1937, č. 201 Sb. z. a n.).

123, 9. XII. 1937; 8.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1191

(zákon, kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních).

128, 17. XII. 1937; 14.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o převzetí akcií Čsl. akc. plavební společnosti Dunajské v Bratislavě státem od zúčastněných bank, (t. 1315).

147, 26. IV. 1938; 26.

Interpelace:

ve věci úmrtí Josefa Dostála, strojního zámečníka, zaměstnaného u firmy J. Bartoš, Hedvíkovice u Třemošnice,

t. 44/XV. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 102/I. 18, 7. XII. 1935; 31.

o úmrtí vojína Václava Srbka, telegrafní prapor č. 5, II. rota v Týně nad Vltavou,

t. 268/XVIII. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/IX. 47, 26. V. 1936; 5.

Žádost ve věcech imunity:

okr. trest. soud v Praze (přestupek podle §§ 1, 2, 3, 4 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

88, 31. III. 1937; 4.

zpr. t. 971; zprav. J. Dvořák; nevydán.

148, 10. V. 1938; 15.ISP (příhlásit)