Robert Klein

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1941

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KLEIN Robert

I. A voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. rozp. - soc. pol. - techn. doprav. - ústav. práv. - vyšetř. - živn. obch.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci těžce požárem poškozeným občanům v obci Rybníčku, okres Habry, t. 42.

9, 16. I. 1930; 7.

aby byl vydán zákon o započítání nepojištěné doby pojištěncům a důchodcům podle zákona ze dne 21. února 1929, č. 26 Sb. z., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, t. 113.

9, 16. I. 1930; 9.

aby byl vydán zákon o nedělním klidu v obchodech a kancelářích, t. 89.

9, 16. I. 1930; 33.

na změnu zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 287 Sb. z., kterým se částečně mění některé předpisy o odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních státních a některých jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po těchto zaměstnancích, t. 112.

10, 23. I. 1930; 6.

aby byl vydán zákon o pracovním poměru soukromých zaměstnanců, t. 114.

12, 30. I. 1930; 4.

na změnu VI. hlavy živn. řádu § 96 d a 96 e (zákon ze dne 14. ledna 1910, č. 19 ř. z.), t. 761.

79, 17. XI. 1930; 6.

na změnu VI. hlavy živn. řádu § 75 (zákona) ze dne 16. ledna 1895, č. 21 ř. z., a zákon ze dne 18. července 1905, č.

125 ř. z., t. 762.

79, 17. XI. 1930; 6.

aby o Štědrém dnu (24. prosince) byly obchody zavírány o páté hodině odpol., t. 767.

79, 17. XI. 1930; 7.

aby byl vydán zákon o obmezení práva výpovědi a propouštění soukromých zaměstnanců, t. 815.

90, 4. XII. 1930; 35.

na zařazení obcí Vrdů a Dolních Bučic do skupiny C činovného, t. 957.

106, 19. II. 1931; 6.

na rychlé poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým obyvatelům obcí Vrbky Sychrova-Leštin, Třebetína, Bělé, Číhošti, Jedlí, Pavlovice-Machovice-Milanovice a Chlístovice v okrese Ledeč nad Sázavou, t. 1323.

138, 8. VII. 1931; 5.

na rychlé poskytnutí pomoci postiženým obyvatelům obcí Zruč nad Sázavou, Želivce, Hodkova, Věžníkova, Jiřic, Pohledu, Slavošova, Hranic, Lipiny, Ostrova a osady Dubiny v okresu ledečském, t. 1329.

138, 8. VII. 1931; 5.

na rychlé poskytnutí pomoci krupobitím postiženým obyvatelům obcí Bohdaneč, Cyranův Ostrov, Kotoučov, Pertoltice a osada Dvorecko, Machovice a Milanovice, N. Louka, v soudním okrese ledečském, t. 1325.

139, 10. VII. 1931; 4.

na opatření, týkající se obce pražské, t. 1362.

142, 14. X. 1931; 16.

na rychlé poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženému městu Golčův Jeníkov, t. 1401.

142, 14. X. 1931; 16.

na vydání zákona o otevírání a zavírání pracovních místností v živnostech obchodních a v živnostech jim příbuzných, t. 1793.

188, 24. V. 1932; 4.

na změnu §§ 15 a 47 zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních, t. 1996.

207, 20. X. 1932; 8.

na vydání zákona, jímž se mění článek XVI, odst. 1, písm. b), uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., jakož i zákon ze dne 14. dubna 1932, č. 62 Sb. z., o přímých daních, t. 2383.

300, 28. XI. 1933; 6.

na vydání zákona o pracovním poměrů redaktorů, t. 2986.

373, 12. IV. 1935; 36.

Návrhy pozměňovací:

k t. 820. 91, 5. XII. 1930; 41.

k t. 2113. 232, 20. XII. 1932; 59.

k t. 2597 (koal.) 330, 7. VI. 1934; 39.

Návrhy resoluční:

k t. 820. 92, 11. XII. 1930; 35.

k t. 1215. 132, 26. VI. 1931; 70.

k t. 2597 (koal.) 330, 7. VI. 1934; 42.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. t. 135 (opatření Stálého výboru NSRČ podle § 54 úst. listiny ze dne 22. října 1929 (k tisku 1, příloha H) o nemocenském ošetření důchodců podle zákona ze dne 21. února 1929, č. 26 Sb. z., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách)

11, 24. I. 1930; 3.

soc. pol. výb. zpr. t. 1215 (zákon o zvýšení dávek pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební)

129, 19. VI. 1931; 17.

doslov 131, 25. VI. 1931; 12.

vyjádření o resol. 132, 26. VI. 1931; 70.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1529 (zákon o uzavírání krámů dne 24. prosince každého roku (na Štědrý den) o 17. hodině)

159, 17. XII. 1931; 41.

soc. pol. výb. zpr. t. 1786 (návrh úmluvy z roku 1925, týkající se odškodnění nemocí z povolání)

188, 24. V. 1932; 4.

doslov 189, 25. V. 1932; 18.

oprava chyb 190, 1. VI. 1932; 31.

soc. pol. výb. zpr. t. 1785 (zákon o odškodnění nemocí z povolání)

188, 24. V. 1932; 4.

doslov 189, 25. V. 1932; 18.

vyjádření o resol. 190, 1. VI. 1932; 32.

soc. pol. výb. zpr. t. 2499 (zákon o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti nezaměstnaným)

319, 22. II. 1934; 18, doslov 44.

soc. pol. výb. zpr. t. 2597 (zákon, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách)

329, 5. VI. 1934; 7.

doslov 330, 7. VI. 1934; 40,

vyjádření o resol. 42.

soc. pol. výb. zpr. t. 2720 (návrh posl. Kleina, Teplanského, Tučného, Petra, Tauba, Köhlera a inž. dr Touška zákona o pracovním poměru soukromých úředníků, obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení (zákon o soukromých zaměstnancích)

342, 4. VII. 1934; 5, 54, 55.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb. z. a n., o zubním lékařství a zubní technice (t. 2501)

340, 3. VII. 1934; 64.

Interpelace:

o potvrzování doby, odbyté podle zákona o válečných úkonech, žadatelům, uplatňujícím nárok na započtení této doby ve smyslu § 176 p. z. č. 26/1929 Sb. z., o podání dobrozdání,

t. 1461/VII. 153, 2. XII. 1931; 101.

odpov. t. 2389/I. 303, 1. XII. 1933; 87.

o nesprávném rozdílení náhrady za živelní pohromy v obci Bohdaneč, okres Ledeč nad Sáz.,

t. 1536/I. 163, 21. I. 1932; 5.

odpov. t. 1721/XI. 183, 10. V. 1932; 5.

o nedodržování pracovní doby v prostějovském konfekčním průmyslu,

t. 1547/V. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1637/XX. 170, 16. III. 1932; 8.

o znemožňování výkonu obchodních cestujících a zástupců,

t. 2211/XI. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2330/XII. 293, 17. X. 1933; 9.ISP (příhlásit)